APP

新华医疗 空气消毒机 来宝商城产品市场价格列表

序号 名称 型号 市场价(元) 单位
1 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-B-600 YKX.J-B-600 6800.00
-
2 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-B-800 YKX.J-B-800 10800.00
-
3 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-600 YKX.J-Y-600 6800.00
-
4 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-800 YKX.J-Y-800 12800.00
-
5 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-1200 YKX.J-Y-1200 16800.00
-
6 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-1600 YKX.J-Y-1600 18800.00
-
7 新华静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-2000 YKX.J-Y-2000 20800.00
-
8 新华 静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-Y-2500 YKX.J-Y-2500 22800.00
-
9 新华 静电吸附式医用空气消毒机YKX.J-X-1200 YKX.J-X-1200 17800.00
-
10 新华 循环风紫外线空气消毒机YKX.Z-B-600 YKX.Z-B-600 6800.00
-
11 新华 循环风紫外线空气消毒机YKX.Z-Y-600 YKX.Z-Y-600 6800.00
-
12 新华循环风紫外线空气消毒机YKX.Z-Y-800 YKX.Z-Y-800 8200.00
-
13 新华循环风紫外线空气消毒机YKX.Z-Y-1200 YKX.Z-Y-1200 12800.00
-
14 新华医疗 YKX.Z-Y-1600 循环风紫外线空气消毒机 YKX.Z-Y-1600 16800.00
-
15 新华等离子壁挂式空气消毒机YKX.P-B-600 YKX.P-B-600 7680.00
-
16 新华等离子壁挂式空气消毒机YKX.P-B-1000 YKX.P-B-1000 14680.00
-
17 新华等离子移动式空气消毒机YKX.P-Y-1000 YKX.P-Y-1000 15680.00
-
18 新华等离子立柜式空气消毒机YKX.P-Y-1500 YKX.P-Y-1500 21680.00
-
19 新华吸顶式等离子空气消毒机YKX.P-X-1000 YKX.P-X-1000 16680.00
-
20 新华吸顶式等离子空气消毒机YKX.P-Q-1000 YKX.P-Q-1000 16680.00
-
相关场景